ترجمه مطبوعاتی

واژه هاي مطبوعاتی، press

مشخص شدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری امریکا

باراک اوباما در پنجاه و هفتمین انتخابات ریاست جمهوری این کشور، روز سه شنبه توانست با کسب ۳۰۳ رأی الکترال بر میت‌ رامنی‌ پیروز شده و به عنوان چهل و پنجمین رئیس جمهور امریکا برای چهار سال دیگر  در کاخ سفید باقی بماند. این موضوع در صدر اخبار رسانه های خارجی و تا حدی داخلی قرار گرفته است . "ترجمه مطبوعاتی" فارغ از تمامی مباحث مربوط به نتیجه انتخابات و .... از زاویه ای دیگر به آن نگاه کرده است:

نکته ای که در سخنرانی پس از اعلام پیروزی اوباما در انتخابات ریاست جمهوری بارز بود، قدردانی از تمامی مردم که در انتخابات شرکت کردند و همچنین اهمیت دادن به طرفداران رقیب انتخاباتی شکست خورده بود. موضوعی که در برخی جوامع جهان سوم عکس آن عمل می شود.

I want to thank every American who participated in this election. (Applause.) Whether you voted for the very first time or waited in line for a very long time -- (applause) -- by the way, we have to fix that. (Applause.) Whether you pounded the pavement or picked up the phone -- (applause) -- whether you held an Obama sign or a Romney sign, you made your voice heard, and you made a difference.

همچنین نوع واکنش رقیب شکست خورده در پذیرش ننایج انتخابات بسیار قابل تأمل است. رامنی در ستاد اصلی انتخابات خود حاضر شد و در سخنانی کوتاه این پیروزی را به اوباما تبریک گفت که با تشویق طرفدارانش همراه بود. وی همچنین اظهار داشت زمان آن است که اختلافات حزبی را کنار گذاشته و برای آینده کشور با یکدیگر کار کرد .. البته این طرز برخورد با موضوع نیز در برخی جوامع جهان سوم غیر قابل درک است...

Thank you. I have just called President Obama to congratulate him on his victory. His supporters and his campaign also deserve congratulations and I pray that the president will be successful in guiding our nation.

 We're counting on you to invest, to hire, to step forward, and we look to Democrats and Republicans in government at all levels to put the people before the politics.

I so wish ... I so wish that I had been able to fulfill your hopes to lead the country in a different direction, but the nation chose another leader, and so Ann and I join with you to earnestly pray for him and for this great nation.

برحسب سنت وبلاگ ترجمه مطبوعاتی، تعدادی از واژه های مربوط به موضوع و یا استفاده شده در سخنرانی ها در اینجا ارائه می شود. ضمن اینکه پیوندهای:  سخنرانی اوباما به شکل صوت و متن، سخنرانی کوتاه رامنی پس از اعلام نتایج، و گزارش  بررسی مواضع اوباما در قبال ایران از چهار سال پیش تا کنون در پایان این یادداشت آمده است.

concession : In politics, a concession is the act of a losing candidate publicly yielding to a winning candidate after an election when the overall result of the vote has become clear: During his concession speech in Boston, Massachusetts, Mitt Romney congratulated President Obama for his re-election.

... to be continiued !

متن صوتی سخنرانی باراک اوباما

متن کامل سخنرانی باراک اوباما پس از پیروزی در انتخابات

متن کامل سخنرانی میت رامنی در پذیرش نتایج انتخابات

پ.ن. در سایت دیپلماسی ایرانی گزارش و جدول روز شمار مواضع اوباما در قبال ایران در طول چهارسال گذشته درج شده که جالب و قابل توجه است و بر تغییر لحن و رویکرد این مواضع در سه سال اخیر تآکید دارد.

+ نوشته شده در  هفدهم آبان ۱۳۹۱ساعت 22:47  توسط ترجمه مطبوعاتي  | 

فرا رسیدن ماه رمضان مبارک

۱- چند متن پیشنهادی برای تبریک مکتوب این ماه (عموماً به عنوان یک مقام بالاتر و رسمی) 

Marking the advent of the holy month of Ramadan, it is our pleasure to extend to you cordial congratulations and best wishes. We pray for many happy returns to the occasion while you enjoy good health.

On the advent of the holy month of Ramadan, it gives me great pleasure to extend to you / Your Excellency my cordial congratulations and sincere wishes. I pray for such a blessed occasion to repeat for years to come while you are in good health.

 On behalf of , I am pleased to extend to you my heartfelt congratulations on the occasion of the advent of the Holy Month of Ramadan. We all pray for this blessed occasion to repeat for years to come, and for your good health.

Please accept (Your Excellency) my good wishes and congratulations on the commencement of the Holy Month of Ramadan. May Almighty Allah shower upon (Your Excellency) his blessings during this sacred month.

Please accept my good wishes and congratulations on the occasion of the commencement of the Holy Month of Ramadan.  

۲- چند نمونه پاسخ رسمي به پيام تبریک فرارسيدن ماه مبارک رمضان

I thank you for your kind message of congratulations on the occasion of the commencement of the Holy Month of Ramadan. May I also extend to you my sincere felicitations as well as my best wishes for prosperity and good health.

I received with deep appreciation your kind congratulations on the occasion of the advent of the Holy month of Ramadhan.

It is my pleasure to extend to your Excellency in my turn my warmest congratulations of good health and happiness to you and your distinguished family. I implore Allah the Almighty to bring us all, on similar blessed occasions, good and blessings and to the whole Muslim Ummah pride, peacr and progress.

With pleasure, I am extending to you my congratulations on the grand occasion of the holy month of Ramadan and I take great joy in conveying my best wishes for health and prosperity to you and your family, and to all Muslims around the world.

 

۳- پانزده فایده روزه که از ساختار آن میتوان در گفتگوی انگلیسی استفاده کرد: (لینک انگليسي اینجا)

 1. The most important consideration in undertaking a fast, as in any act of devotion, is to seek nearness to God, and seek His pleasure and Forgiveness. This itself generates a spirit of piety in man.

2. Creating the conditions of hunger and thirst for oneself, simply in obedience to the Divine order, measures the faith of man in God and helps strengthen it by putting it to a severe test.

3. Fasting enhances through creation of artificial non-availability, the value of the bounties of God which man often takes for granted. This inculcates in man a spirit of gratitude and consequent devotion to God. Nothing else can bring home to a man the worth of God’s bounties than a glass of water and a square meal after a day long fast. This also reminds man that the real joy in enjoying God’s bounties lies in moderation and restraint and not in over indulging.

4. Fasting makes us deeply conscious of the pangs of hunger and discomfort suffered by the less fortunate among our brethren. They have to put up with difficult conditions all through their lives. It thus kindles in man a spirit of sacrifice leading to change towards his suffering brethren.

5. Fasting gives man an unfailing training in endurance, a spirit of acceptance. This could well prepare him to put up with the unchangeable situations in life in the same spirit of resignation as cultivated during the fasts.

6. Fasting develops a spirit of patience in man, with the realization that the days of fasting, though seemingly unending, do have a successful and happy end. Thus is life. All bitter situations pass, and come to an end.

7. Fasting is meant to conquer anger and develop self-control in man. The vigorous effort required to put up with hunger and thirst can well be extended to conquer other infirmities of human character that lead man into error and sin.

8. Fasting mellows a man and enhances his character, giving a jolt to the human instincts of pride, haughtiness, jealousy and ambition. Fasting softens his character, and clears his heart and mind of many negative emotions.

9. Fasting exposes the weakness of man in the event of his being deprived of two basic bounties of God; food and drink. It infuses into him a spirit of weakness and submission, generating humility and prayer in an otherwise arrogant being.

10. Fasting breathes the spirit of forgiveness in man towards others, as he seeks God’s forgiveness through fasts and prayers.

11. Fasting gives lessons in punctuality. Man has to adhere to a strict schedule of time in the observance of the fast.

12. Fasting could affect the economy of the individual as he is less wasteful on food and meals.

13. Fasting demands a rigid sense of discipline, mental, spiritual and physical. This forms characteristics which are an essential ingredient to success in life.

14. Fasting creates spiritual reformation in man, infusing him with a spirit of enthusiasm and zest to change and become a better human being in the eyes of God. This is an excellent opportunity, given to believers each year, to change themselves and consequently their destinies.

15. On the physical side, fasting cleanses the human system of the accumulated impurities of uninterrupted eating throughout the year. It prepares the body to face diseases or conditions of scarcity. The rigid abstinence of a fast regulates man’s health, sharpens his intellect and enhances the qualities of his heart.
Fasting is thus, a bounty in itself, encompassing within itself many bounties. It instills a spirit of reformation in man, creating a wide awakening in him to fulfill his duties towards God and man, and towards himself.

+ نوشته شده در  هشتم مرداد ۱۳۹۰ساعت 22:5  توسط ترجمه مطبوعاتي  | 

معني چند واژه مرتبط با فرار وزير خارجه ليبي و تحولات منطقه

در اينجا واژه هاي جالب مطبوعاتي و يا واژه هايي كه از معاني فرعي آنها استفاده شده است ارائه مي شود

defect (فراركردن، ترك كردن): to disown allegiance to one's country and take up residence in another. Libya's Foreign Minister Moussa Kusa defected to London. (معني اصلي: عيب و نقص)

defection (فرار، پناهندگي): abandonment of duty, allegiance, principles,  the act or an instance of defecting. Moussa Koussa is highest profile defection from the ranks of Col Gaddafi's loyalists.

debrief (مورد بازپرسي قرار دادن - نظامي): to question to obtain knowledge or intelligence gathered especially on a military mission. Mr Koussa had flown into Farnborough airport, in Hampshire, on Wednesday afternoon from Tunisia and had been debriefed, most likely by intelligence officials.

plum (كار يا جیز دلچسب و مورد علاقه): an especially desirable position, assignment, or reward. A plum job is a very good job that a lot of people would like  Mr Koussa is a plum prize who is likely to be of great value in helping to dismantle his dictatorship. an ambassadorship granted as a political plum. (معني اصلي: درخت آلو)

scant (ناقص): barely sufficient. The scant coverage of events in Bahrain by western media

+ نوشته شده در  یازدهم فروردین ۱۳۹۰ساعت 6:22  توسط ترجمه مطبوعاتي  | 

مذاکرات ژنو 3 : امیدوارکننده

پس از مذاکرات 21 تا 23 ژانویه 2011 در ژنو، مقاله ای  به قلم کاوه افراسیابی در Asia Times با عنوان پرتوهای نور از مذاکرات ایران ساطع می شود، منتشر کرده است که خواندنی است. برخی از قسمتهای آن به شرح زیر است:

 Rays of light emanate from Iran talks

... The new and revised proposal calls for the out-shipment of some 2,800 kilograms of Iran's low-enriched uranium (LEU) as well as 40 kilograms of its higher-grade enriched uranium in exchange for fuel rods for the Tehran medical reactor. This is more than twice the initial amount of 1,200 kilogram envisioned in the October 2009 IAEA-draft proposal, which was enthusiastically endorsed by US President Barack Obama back then.

On the surface, the gap between the new proposal and Iran's own "revised proposal" of May 2010, known as the Tehran Declaration, which calls for the export of 1,200 kilograms of the country's LEU, appears to be too large to allow for a compromise. This is a gap rooted in alternative understandings of the very purpose of the swap; that is, whereas the US and its allies have tied this to the depletion of Iran's stashed LEU that can be used for bomb-making purposes, Iran's calculation on the other hand is simply need-based, ie, it matches the five-to-seven-year fuel cycle for the Tehran reactor.

Hypothetically, Tehran may consent to doubling the volume of its LEU slated for fuel swap, since that would provide a longer-term supply for the Tehran reactor. That means that Tehran may come back with the returned offer of 2,400 kilograms, instead of the 2,800 kilograms, in pursuit of a practical deal.

Assuming that the West is negotiating in good faith, then there would be little if any justification for not being flexible and settling on the slightly lower figure of 2,400 kilograms. In essence, this means that the stage is now completely set for a deal, assuming that the West's intention is benign and based on good faith negotiation.

There remains a fundamental ambiguity in the West's approach that needs to be clarified to turn the swap deal proposal into a reality. This pertains to Iran's ability to continue with its enrichment program irrespective of the United Nations sanctions resolutions on Iran. Indeed, this goes to the heart of "Iran Six" strategy toward Iran. Is it predicated on the premise that the suspension of Iran's enrichment activities is the sine qua non for any fuel swap? Or can the West live with the scenario of Iran continuing with its enrichment and, as a result, replenish in relatively short time the depleted LEU amount sent abroad?

In effect, any swap deal involving the by-products of Iran's banned enrichment program would bestow a badge of legitimacy to that program, confirming Iran's viewpoint about the peaceful functional necessity of its enrichment activity.

A delicate point often bypassed in Western commentaries on the swap proposals then and now is that the Western parties have never linked their offer to engage in the swap deal to any explicit demand for full suspension of the enrichment program. That means, theoretically, that a deal can be struck in the near future that would allow Iran to continue to enrich uranium at low levels, and supervised by the IAEA, in exchange for Tehran's willingness to send abroad a bulk of its accumulated LEU.

In turn, such a deal would render moot the Iranian insistence for the outside world's recognition of its right to enrich uranium, ie, one of the "preconditions" set by Iran's negotiators at the Istanbul talks, the other being the lifting of sanctions. In other words, Tehran could be satisfied for the time being with only an implicit, or rather tacit, approval that would fall short of an implicit recognition of Iran's right, definitely something that Tehran can live with so long as it does not require a change of enrichment policy.

Given all this, there is a considerable narrowing of the differences between the two sides, potentially giving rise to the optimism that the gaps between them have shifted from qualitative to merely quantitative differences and are therefore more amenable to resolution than at any time in the past. In a word, the result of Istanbul talks points us more in the direction of hope rather than hopelessness
.

depletion:تقليل درامد ملى ،تخليه ،تهى سازى،تقليل ،نقصان  replenish : پرکردن مجدد،سرويس و سوختگيرى هواپيماها تجديد سوخت ،تدارک مجدد،تنظيم کردن روغن سلاحها،دوباره پر کردن ،ذخيره تازه دادن ،باز پر کردن stash : انبار کردن ،ذخيره کردنslat : ميله sine qua non : امر ناگزير،امر لازم ،لاينفک روانشناسى : شرط لازم  amenable : تابع ،رام شدنى ،قابل جوابگويى ،متمايل

+ نوشته شده در  پنجم بهمن ۱۳۸۹ساعت 10:49  توسط ترجمه مطبوعاتي  | 

افعال عبارتي يا Phrasal Verbs در مکالمات روزمره

افعال عبارتي يا افعال چند كلمه اي كه در انگليسي از آن به عنوان Phrasal Verbs نام برده مي شود، گروهی از کلمات  عمدتا دو كلمه اي و بعضا سه كلمه اي هستند که  در مجموع نقش یک فعل را اجرا ميكنند و شامل یک فعل اصلی و یک قيد یا یک حرف اضافه می باشند.  امروزه رواج و بكارگيري اين نوع افعال نه تنها در مكالمات روزمره، فيلمها و كارتونها، بلكه در متون خبري مكتوب، ديداري و شنيداري و مقالات نيز به نحو گسترده اي مورد استفاده قرار مي گيرد. بدون آشنايي با اين افعال عبارتي، فهم يك مقاله يا متن مطبوعاتي و يا حتي معني يك مكالمه چه به صورت زنده يا در قالب فيلم و كارتون براي شنونده امكان پذير نيست.

از سوی ديگر در ترجمه از فارسي به انگليسي اين افعال عبارتي کمک زیادی می کنند و معادلهاي انگليسي  بسيار مناسبي براي كلمات مورد نظر ما می باشند. براي مثال، آيا ميتوان براي جملات زیر به راحتی معادل هایی پیدا کرد که کاملاً معنی مورد نظر ما را برساند؟

 من سر راهم يك سري به فلاني زدم، بايد با اين حقيقت كنار آمد، حس و حال اين كار را ندارم، بابا اين كارها از سن و سال تو گذشته،  عجب زد و قسر در رفت،‌ من كه اصلا نميتونم پا به پاش بيام خيلي تند ميره، من توي خيابان اتفاقي دوست قديمي ام را ديدم، تصادفي توي انباري به عكسي قديمي برخوردم، شلوارم بلند است بايد بدهم كوتاهش كنند، شام عالي اينجا سرويس دهي بدش را جبران كرد.... من مي آيم ورت ميدارم مي برم، مريضي ام رو به بهبود است، بايد از وقتي كه پاي تلويزيون ميگذارم كم كنم.

اینجاست که افعال عبارتی به کمک می آیند. کلمه ها و مثالهای زیر برای جملات فارسی بالاست كه در مكالمات روزمره بارها استفاده ميشود.

سرزدن كوتاه به كسي : drop in on (sb). I DROPPED IN ON my grandmother on my way home. call   on(sb) .   I called on Kamal in Rome.

كنارآمدن يا پذيرفتن : face up to. You must FACE UP TO reality.

 حس و حال كاري داشتن : feel up to. I don't FEEL UP TO going to work.

قسر در رفتن : get away with. He stole the money and GOT AWAY WITH it.

از سن و سال كسي گذشتن : grow out of. Maryam has GROWN OUT OF playing with dolls.

پا به پاي كسي رفتن : keep up with. You are going too fast! I can't KEEP UP WITH you!

به طور تصادفي ديدن : run into. I RAN INTO Sara in the supermarket yesterday.

تصادفی يافتن:come across (sth).I CAME ACROSS the old book in a second-hand bookshop. 

جبران چيزي را كردن : make up for. This wonderful dinner MADE UP FOR bad services.

كسي را برداشتن و بردن : call for (sb).  I'll CALL FOR you at seven, so be ready.

كوتاه كردن شلوار : take in. My trousers are too big, I have them TAKEN IN.

بهبودي از : get over. She has GOT OVER her illness now.

كم كردن از : cut down on. He had decided to CUT DOWN ON the time he spents watching TV.

نكته اي كه بايد در افعال عبارتي توجه داشت برخي از اين نوع افعال جدانشدني هستند يعني نميتواند بين آنها ضمير قرار گيرد در مثال call on در بالا اگر بگوييم .I called Kamal  on in Rome معني نخواهدداشت. برخي ديگر نيز فقط در حالت جداشدني معناي جديدي ايجاد ميكنند و بر حسب شخص يا شيئ نيز معناي آن متفاوت ميشود. به مثال زير گوياي اين تغيير است:  

raise a child

بزرگ كردن

My grandparents brought me up after my parents died.

bring someone up

start talking about a subject

 درمورد چيزي شروع به صحبت كردن

My mother walks out of the room when my father brings up sports.

bring up something

vomit                 بالاآوردن     

He drank so much that he brought his dinner up in the toilet.

bring something up

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ نوشته شده در  پنجم دی ۱۳۸۹ساعت 11:6  توسط ترجمه مطبوعاتي  | 

روند آخرین تحولات هسته ای

Iran agrees to nuclear fuel swap, with caveats  

12 ِDec. Iran is ready to exchange the bulk of its stockpile of enriched uranium for nuclear fuel rods — as proposed by the U.N. — but according to its own mechanisms and timetable, the foreign minister said Saturday.

The minister's remarks come just days before an expected meeting between the U.S. and allies to discuss new sanctions against Iran over its nuclear program. The offer, however, falls far short of the conditions set by the international community.

Speaking to reporters at a regional security conference in Bahrain, Manochehr Mottaki said Iran agreed with a U.N. deal proposed in October in which up to 2,600 pounds (1,200 kilograms) of its uranium would be exchanged for fuel rods to power its research reactor.

"We accepted the proposal in principle," he said through a translator. "We suggested in the first phase we give you 400 kilograms of 3.5 percent enriched uranium and you give us the equivalent in 20 percent uranium." ... "We gave a clear answer and we responded and our answer was we accepted in principle but there were differences in the mechanism," he said, suggesting the exchange take place on Iran's Kish island, in the Persian Gulf.

cavet:  1. پیش بیتی احتیاطی a warning to consider something before acting further, or a statement which limits a more general statement. A warning against certain acts: "a caveat against unfair practices".  2. (law) اخطار a formal notice filed with a court or officer to suspend a proceeding until filer is given a hearing: "a caveat filed against the probate of a will".


Diplomats: Iran censured at UN nuclear meeting  27 Nov. Iranian officials shrugged off approval of the resolution by 25 members of the 35-nation board of the IAEA. But the U.S. and its allies hinted of new U.N. sanctions if Tehran remains defiant.

The West said some time remained for Tehran to come around and accept a specific offer that would delay its ability to make a nuclear weapon as well as engage in broader talks with the ultimate goal of persuading it to mothball its enrichment program.

The support of Moscow and Beijing also appeared to signal their possible acceptance of any new Western push for a fourth set of U.N sanctions, should Tehran continue shunning international overtures meant to reach agreements that reduce concerns about its nuclear ambitions.

Strong support for the resolution at the meeting was also notable. Only three nationsCuba, Venezuela and Malaysiavoted against the document, with six abstentions and one member absent. Even most nonaligned IAEA board members abandoned Tehran, despite their traditional backing of the Islamic Republic.

 30 Nov. Iran had no intention of building 10 new nuclear facilities until it was strongly rebuked by the U.N. nuclear watchdog over its nuclear activities, a top official said Monday.

 censure: سرزنش كردن سرزنش شدن  shrugg of: با بي اعتنايي تلقي كردن  rebuke: ملامت  كردن

+ نوشته شده در  بیست و یکم آذر ۱۳۸۸ساعت 15:21  توسط ترجمه مطبوعاتي  | 

سخنان اوباما بعد از اجلاس 1+5

به فاصله چند ساعت پس از برگزاري اجلاس ۱+ ۵ در ژنو، اوباما در جمع خبرنگاران حاضر شد و موضع دولت امريكا را اعلام كرد. چند نكته قابل تأمل در سخنان او به چشم مي خورد:  سه بار به حق ايران براي برخورداري از انرژي صلح آميز هسته اي اشاره كرد ،  به سفر البرادعی در روزهای آینده به ایران ضرورت برداشتن گامي سازنده  از سوي ايران در مورد برنامه اتمي تأكيد كرد، در این سخنرانی نظر اصلی اوباما توجه به رژیم عدم  اشاعه سلاحهای هسته ای و نه منع ایران از داشتن انرژی هسته ای بود. اما در عین حال لحن سخنانش كمي سنگين و تند بود و به نوعی با گفتن اینکه  صبر ما هم حدی دارد، خواستار پاسخ فوری ایران شد. ضمن اینکه وی در سخنانش تلویحاً به آگاه بودن آمریکا از تأسیسات قم پیش از اعلام از سوی ایران اشاره کرد. 

نکته جالب اینکه  اوباما در سخنرانی خود ، سه بار از فعل دو قسمتی live up to استفاده کرد که به معنای برآورده ساختن و عمل به انتظارات (تعهدات و مسئولیتها ) می باشد.  باید گفت که در انگلیسی امروزه به ویژه در مطبوعات،اخبار، مصاحبه ها و سخنرانیها، از افعال دو قسمتی یا Phrasal Verbs  که معنایی غالباً متفاوت با کلمه های تشکیل دهنده آن دارند  به طور گسترده ای استفاده میشود. پس یادگیری و استفاده از آنها بسیار مفید است.

THE PRESIDENT:  Good afternoon.
Today, in Geneva, the United States –- along with our fellow permanent members of the UN Security Council -– namely, Russia, China, France and the United Kingdom, as well as Germany -– held talks with the Islamic Republic of Iran.
These meetings came after several months of intense diplomatic effort.  Upon taking office, I made it clear that the United States was prepared to join our P5-plus-1 partners as a full participant in talks with Iran.  I extended the offer of meaningful engagement to the Iranian government.  I committed the United States to a comprehensive effort to strengthen the Nuclear Non-Proliferation Treaty, so that all nations have the right to peaceful nuclear power –- provided that they live up to their international obligations.
And we have engaged in intensive bilateral and multilateral diplomacy with our P5-plus-1 partners -- and with nations around the world –- to reinforce this point, including an historic U.N. Security Council resolution that was passed unanimously last week.
The result is clear:  The P5-plus-1 is united, and we have an international community that has reaffirmed its commitment to non-proliferation and disarmament.  That’s why the Iranian government heard a clear and unified message from the international community in Geneva:  Iran must demonstrate through concrete steps that it will live up to its responsibilities with regard to its nuclear program.
In pursuit of that goal, today’s meeting was a constructive beginning, but it must be followed by constructive action by the Iranian government.
First, Iran must demonstrate its commitment to transparency. Earlier this month, we presented clear evidence that Iran has been building a covert nuclear facility in Qom.  Since Iran has now agreed to cooperate fully and immediately with the International Atomic Energy Agency, it must grant unfettered access to IAEA inspectors within two weeks.  I’ve been in close touch with the head of the IAEA, Mohammed ElBaradei, who will be traveling to Tehran in the days ahead.  He has my full support, and the Iranian government must grant the IAEA full access to the site in Qom.
Second, Iran must take concrete steps to build confidence that its nuclear program will serve peaceful purposes -- steps that meet Iran’s obligations under multiple U.N. Security Council resolutions.  The IAEA proposal that was agreed to in principle today with regard to the Tehran research reactor is a confidence-building step that is consistent with that objective -– provided that it transfers Iran’s low enriched uranium to a third country for fuel fabrication.  As I’ve said before, we support Iran’s right to peaceful nuclear power.  Taking the step of transferring its low enriched uranium to a third country would be a step towards building confidence that Iran’s program is in fact peaceful.
Going forward, we expect to see swift action.  We’re committed to serious and meaningful engagement.  But we’re not interested in talking for the sake of talking.  If Iran does not take steps in the near future to live up to its obligations, then the United States will not continue to negotiate indefinitely, and we are prepared to move towards increased pressure.  If Iran takes concrete steps and lives up to its obligations, there is a path towards a better relationship with the United States, increased integration with the international community, and a better future for all Iranians.
So let me reiterate:  This is a constructive beginning, but hard work lies ahead.  We’ve entered a phase of intensive international negotiations.  And talk is no substitute for action.  Pledges of cooperation must be fulfilled.  We have made it clear that we will do our part to engage the Iranian government on the basis of mutual interests and mutual respect, but our patience is not unlimited.
This is not about singling out Iran.  This is not about creating double standards.  This is about the global non-proliferation regime, and Iran’s right to peaceful nuclear energy, just as all nations have it -- but with that right, comes responsibilities.
 
The burden of meeting these responsibilities lies with the Iranian government, and they are now the ones that need to make that choice.
Thank you very much

Thank you very much.

+ نوشته شده در  دهم مهر ۱۳۸۸ساعت 19:51  توسط ترجمه مطبوعاتي  | 

سقوط هواپيماي تهران ايروان

سوم شهريور 1387 بود كه  خبر دردناك كشته شدن تعدادي از هموطنان و برخي دوستان خوبم در سقوط هواپيماي قرقيزي اعلام شد. آرزو ميكردم هيچگاه چنين خبري تكرار نشود اما متاسفانه ده ماه پس از آن حادثه شوم دوباره يك فروند هواپيماي مسافربري و اين بار از تهران به مقصد قفقاز جنوبي سقوط كرد.  هواپيماي شماره 7908 در مسير تهران-ايروان و در اطراف قزوين سقوط كرده است و تمام مسافران آن به شدت سوخته و جان باخته اند.

درخبرهاي اوليه آمده بود  به دلیل سوختگی شدید تمامی سرنشینان هواپیمای سقوط کرده کاسپین به شماره7908 هیچگونه کمکی از ماموران اعزامی جمعیت هلال احمر حاضر در محل حادثه برنیامده است.

بر پایه خبرهایی که از محل حادثه ارسال شده است، قطعات هواپیمای یاد شده در مسیری به طول چند کیلومتر پراکنده است. همچنین بین 50 تا 60 هکتار مزارع گندم و ذرت در محل سقوط هواپیما آتش گرفته و در آتش می سوزند. در محل برخورد سنگین قطعه هواپیما با زمین گودال عظیمی به طول 60 تا 70 متر ایجاد شده است. نيروهاي امدادي در بين قطعات تكه تكه شده هواپيما به دنبال اجزاي احتمالي از بدن سرنشينان هستند. 

گزارشهای اولیه بر عدم وقوع نقص فنی تاکید دارد اما از ظواهر و گفته های شاهدان عینی ظاهرا هواپیما ابتدا آتش گرفته که منجر به سقوط آن می شود. فیلم

از سوی دیگر خبرگزاری ها اسامی کشته شدگان تیم ملی نوجوانان جودو را به شرح ذیل اعلام کرده اند: وحید ابراهیمی در وزن 51 کیلوگرم؛ ایمان زینی وند در وزن 55 کیلوگرم؛حسین بنا در وزن 60 کیلوگرم؛سعید رسولی در وزن66 کیلوگرم؛مصطفی صباغی در وزن 70 کیلوگرم؛یحیی باقرپور در وزن 81 کیلوگرم؛ مصیب عزیزاللهی در وزن90 کیلوگرم؛ علیرضا لگری در وزن 90+ کیلوگرم؛ علی بهرامی سرمربی تیم و علی محدث مربی تیم. از همينجا به تمامي خانواده هاي قربانيان مخصوصا به جامعه ورزشي ايران  اين پيشامد ناگوار را  تسليت ميگويم و اميدوارم خداوند به آنها  صبر عنايت كند.

گفته میشود یکی از نمایندگان سابق مجلس و تعدادی از اعضا یا بستگان مامورین دیپلماتیک سفارت ارمنستان نیز در بین مسافرین بوده اند. (خبر CNN)

اسامي جان باختگان  اين حادثه.

نام سه نفر در ليست جان باختگان (عضو تيم ملي نوجوان جودو) كه زنده اند!  


 An Iranian passenger plane carrying 168 people crashed a quarter-hour after takeoff Wednesday, smashing into a field northwest of the capital and shattering to pieces. State television said all on board were killed.

The impact gouged a deep trench in the dirt field, which was shown littered with smoking wreckage in footage shown on state TV. It showed a large chunk of a wing, but much of the wreckage appeared to be in small pieces, and emergency workers and witnesses picked around the shredded metal for bodies.

gouge:حفره ايجاد كردن   make a hole in sth with a pointed object.

trench:    گودال ، خندق   cut or carve deeply into 

litter: در اينجا: ريخته و پاشيده  scatter around in a place

chunk:  مقدار قابل توجه  a large amount or part of sth.(informal use)

shred: ريزه خرده ، تكه  A shred of material is a small piece of it that has been cut from larger pieces, A tiny or scarcely detectable amount.

+ نوشته شده در  بیست و چهارم تیر ۱۳۸۸ساعت 16:9  توسط ترجمه مطبوعاتي  | 

کشته شدن بن لادن

خبر کشته شدن اسامه بن لادن همچنان در صدر اخبار جهان و به ویژه کشورهای غربی قرار دارد و این موضوع دستمایه مقالات و گزارشهای خبری متعددی در خصوص این رویداد و همچنین آینده القاعده در دهمین سالگرد یازده سپتامبر شده است.

هنوز بعد از گذشت دو روز از حمله نیروهای ویژه امریکایی موسوم به Navy SEALs به محل زندگی و اختفای بن لادن و کشته شدن وی، هنوز هیچ عکسی از جسد وی منتشر نشده است. امریکا اعلام کرد جسد بن لادن را با رعایت تشریفات مذهبی در اقیانوس دفن کردند!؟ همچنین یک روز پس از خبر حمله، بر خلاف اظهارات اولیه گفته شد بن لادن در زمان درگیری بی سلاح بوده است. این موضوع شاید نشان دهنده احتمال افشای بسیاری از برنامه های پشت پرده امریکا در صورت حضور وی در دادگاه می باشد. در عین حال اوباما در حال بررسی دستور انتشار یک عکس از جسد وی که گلوله ای را در بالای چشم چپ وی نشان میدهد می باشد.  احتمالاٌ با انتشار این عکس، در روزهای آینده موج جدید تبلیغاتی و رسانه ای ایجاد خواهد شد. در عین حال بیم آن می رود که انتشار این عکس که به معنای مهر تأییدی ای بر مرگ رهبر القاعده و پایان شبهات مربوط به صحت خبر است، موجب انجام عملیات تروریستی اعضای وفادار این سازمان علیه منافع کشورهای غربی شود.

از دیدگاه ترجمه مطبوعاتی، واژه های چندانی در مقالات که قابل توجه باشند به چشم نخورده است. اما در صورت مواجهه، واژه ها و اصطلاحات جدید  به تدریج در اینجا ذکر خواهد شد.

یکی از خبرنگاران فعال که نخستین گزارشها را پس از حمله در محل ابوت آباد ارسال کرده، خانم نهال طوسی از آسوشیتدپرس است که در حال حاضر در آنجا مستقر است و اخبار دست اول را از توییتر شخصی خود منتشر میکند.

واژه SEALs که در گزارشهای خبری به وفور به چشم میخورد، مخفف Sea Air and Land است که به نیروهای کماندوی ورزیده نیروی دریایی امریکا اطلاق میشود. این افراد که از میان زبده ترین نیروهای نظامی از لحاظ بدنی و هوش انتخاب میشوند نام و مشخصاتشان هیچگاه فاش نمیشود.

واژه mansion به معنای ساختمان یا عمارت بزرگ است که برای اشاره به مکان زندگی و اختفای بن لادن استفاده میشود.

entourage  همراهان، اطرافیان: اشاره به دور و بریهای بن لادن که در عمارت مذکور حضور داشته اند.  

 

+ نوشته شده در  یازدهم دی ۱۳۷۸ساعت 0:0  توسط ترجمه مطبوعاتي  |